Kennismaken

Marian heeft ruime ervaring als adviseur in het primair onderwijs. De laatste jaren heeft zij zich gespecialiseerd in rekenen en is zij op dat gebied ook actief binnen het voortgezet onderwijs. 

Het rekenonderwijs, of beter gezegd de rekenprestaties, staan steeds meer in de aandacht. De eisen van het rekenniveau van leerlingen worden steeds strenger. Marian ziet volop mogelijkheden om de prestaties van kinderen en jongeren te versterken. Handelend rekenen, betekenisvolle activiteiten, de belevingswereld van leerlingen en een goede analyse van de problemen zijn Marians uitgangspunten. Binnen de school is dit alles vormgegeven in een rekenbeleid. 


Nadat Marian afstudeerde als orthopedagoog, heeft zij zich tijdens haar werk als onderwijsadviseur verder geprofessionaliseerd door de post-academische opleiding tot Schoolpsycholoog af te ronden. Nu is zij in het bezit van de registratie tot Registerpsycholoog NIP Kind & Jeugd.

Drs. Marian Calis

Rekenspecialist                

Onderwijsadviseur             

Schoolpsycholoog                                    

Registerpsycholoog NIP Kind & Jeugd

Scholen zien Marian als een deskundig adviseur die een goede vertaalslag weet te maken van theorie naar praktijk. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk. Ze sluit goed aan bij wat nodig is op school en maakt contact met zowel leraren als leerlingen. Haar doelgerichte en planmatige aanpak wordt door schoolteams als prettig ervaren. In haar werk zoekt zij steeds naar de verbinding tussen de verschillende niveaus binnen een school.


Marian is de frisse blik in uw schoolorganisatie en laat leraren anders kijken, zodat zij door nieuwe inzichten zelf tot oplossingen kunnen komen.

Calis onderwijsadvies

Godfried Bomansstraat 38

6543 JA Nijmegen

K.v.K. 61882739

Contact

Marian Calis

+31 (0)6 45 08 68 93

marian@calisonderwijsadvies.nl