De leerkracht doet ertoe!

Het belangrijkste aspect van een goede rekenles en sterke rekenresultaten is de leraar! Wilt u uw rekenonderwijs aanscherpen, dan is het raadzaam om te investeren in het versterken van het handelen van de leraar. Leerlingen leren het meest van effectieve instructie en feedback. 

Complexere leerkrachtvaardigheden, zoals differentiëren, afstemmen op onderwijsbehoeften en keuzes maken in leeraanbod zijn dan ook essentiële onderdelen van een teamscholing of een coachingtraject met betrekking tot rekenen. 

Calis onderwijsadvies is van mening dat de modellen uit het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) een goede basis vormen om hiermee aan de slag te gaan.

Aangezien ieder team en iedere leraar weer anders is, zal Calis onderwijsadvies altijd een op maat gemaakt traject verzorgen. 

Trainingen en workshops

Calis onderwijsadvies verzorgt ook trainingen en workshops voor schoolteams of een academie van een bestuur. In deze trainingen en workshops gaan we aan de slag met een concreet en afgebakend onderwerp en is de doelstelling om vanuit een theoretische basis praktische handvatten mee te nemen naar uw eigen school, zodat u er direct uw voordeel mee kunt doen. Voorbeelden van trainingen en workshops zijn:

  • Werken met de vertaalcirkel
  • Voorlezen? Reken maar!
  • De referentieniveaus rekenen
  • Spel in de rekenles
  • Analyseren van rekenresultaten
  • Diagnosticerend onderwijzen
  • Rekenen, lesgeven vanuit leerlijnen

Bij trainingen is er meer ruimte voor diepgang en besteden we meer aandacht aan de vaardigheden van de leraar, door te oefenen en opdrachten uit te proberen in de praktijk.


Analyse en rekenbeleid

Wilt u weten wat uw school kan doen om het rekenonderwijs te versterken, dan is een goede analyse noodzakelijk. U kijkt naar de tussenresultaten en de eindtoets, de hoeveelheid tijd die aan rekenen wordt besteed, de kwaliteit van de rekenlessen en andere essentiële aspecten van goed rekenonderwijs. Calis onderwijsadvies kan u helpen bij het maken van deze analyse, zodat u precies weet wat de verbeterpunten zijn.


Essentieel is om de afspraken die gemaakt worden vast te leggen in een rekenbeleidsplan. Veel scholen hebben een beleidsplan, maar dat is niet meer actief en/of actueel. Calis onderwijsadvies kan er samen met u voor zorgen dat het beleidsplan wordt aangescherpt vanuit de analyse en het plan van aanpak en dat er aandacht is voor het borgen van het plan.

Nascholing en professionalisering kan vrijgesteld van BTW worden aangeboden vanwege een registratie bij CRKBO.

Wilt u meer weten over wat Calis onderwijsadvies voor u kan betekenen? Neem dan contact op!


Calis onderwijsadvies

Godfried Bomansstraat 38  

6543 JA Nijmegen

K.v.K. 61882739    

Contact

Marian Calis

+31 (0)6 45 08 68 93

marian@calisonderwijsadvies.nl